Mezinárodní fotografická soutěž „Pohledy lázeňského města Rathen“

Mezinárodní fotografická soutěž „Pohledy lázeňského města Rathen“

Fotofestival Sandstein/Pískovec: Velká fotografická soutěž v německém lázeňském městě Rathen!

Německé lázeňské město Rathen a projekt Fotofestival Sandstein / Pískovec vyhlašují fotografickou soutěž. Hledají se fotografie ze Saského Švýcarska, které budou buď přímo z lázeňského města, nebo z jeho blízkého okolí a které vzniknou v termínu od 1.7.2018 do 30.11.2018.

Poté budou fotografie prezentovány.

Fotografickou soutěž organizuje a prezentuje Společnost pro rozvoj lázeňství města Rathen mbH, zkráceně KEG, jako pořadatel, v kooperaci s Fotofestivalem Sandstein/Pískovec, projekt sdružení Portal e.V. z Drážďan.

Podmínky pro účast v soutěži jsou vypsány na internetových stránkách KEG: www.kurort-rathen.de a Fotofestivalu Sandstein/Pískovec: www.fotofestival-sandstein.de.

Fotografická soutěž pro malé i velké nadšence ze Saského Švýcarska!

Do soutěže budou zařazeny všechny digitální fotografie vztahující se k německému lázeňskému městu Rathen a jeho okolí.

Vyloučeny budou snímky pořízené z výšky (tedy foceny pomocí dronů).

Na účastníky čekají atraktivní ceny a ocenění.

Každý účastník soutěže obdrží jako ocenění za svou účast roční vstupenku „Elb-Fähre“ na rok 2019 v lázeňském městě Rathen.

Ze zaslaných fotografií budou porotou vybrány fotografie, které budou prezentovány na výstavě.

Účastníci, jejichž fotografie budou na výstavu vybrány, získají roční parkování pro osobní automobil na rok 2019 v lázeňském městě Rathen zdarma.

Odměna za první místo v soutěži je 1.000,- Euro, za druhé místo je 500,- Euro a za třetí místo je 250,- Euro.

V případě výhry účastníka mladšího 18 let bude uděleno ocenění a věcné ceny ve formě foto-příslušenství. O tomto rozhodne porota.

Fotografie by měli být pořadatelům Společnosti pro rozvoj lázeňství města Rathen mbH poslány přes portál wetransfer.com.

Nebo mohou být nahrány na CD a poslány na adresu:
KEG Rathen mbH
Füllhölzelweg 1
01824 Kurort Rathen

Výše popsané platí i pro více fotografií anebo pro série fotografií. Účastníci se mohou prezentovat maximálně třemi jednotlivými fotografiemi anebo sérií fotografií maximálně o třech fotografiích.  Začínáme 1. července, konečný termín je 30. listopadu ve 13 hodin.

Případné dotazy posílejte prosím mailem na adresu: info@fotofestival-sandstein.de nebo info@portal-ev.de

O Fotofestivalu Sandstein/Pískovec

Fotofestival Sandstein/Pískovec je pro všechny, které zajímá téma fotografie. Není rozhodující, zda jste amatér či profesionál.

Fotofestival Sandstein/Pískovec je fotografický projekt překračující hranice dvou zemí, spolku Portal e.V. z Drážďan a UFFO o.s. z Ústí nad Labem, v pohoří labských pískovců. Fotofestival je podporován Evropskou unií. Regiony Saské a České Švýcarsko jsou místem, které nabízí různé možnosti fotografování. K tomu lze využít nabídky fotoworkshopy, fotografická putování, vše na téma fotografie. Další informace k Fotofestivalu na internetových stránkách: www.fotofestival-sandstein.de